Mətn Stiliasasas
Səhifə Stiliasasasas
Ana səhifə | Fəaliyyətlər toplusu

FT.1 Azərbaycanın Ali təhsil müəssisələrində əlilliyi olan tələbələrin ehtiyacalarının qiymətləndirilməsi 

1.1 Bu sahədə yerli və beynəlxalq qanunvericiliyin nəzərdən keçirilməsi

1.2 Ehtiyacların qiymətləndirilməsi üçün metodların/ üsulların müəyyən edilməsi

1.3 Tərəfdaş Universitetlərdə “ehtiyacların qiymətləndirilməsi”nin həyata keçirilməsi

1.4 Avropa Birliyi tərəfdaşlarının fikirləri və təklifləri

FT.2 Azərbaycanın Ali təhsil müəssisələrinə əlilliyi olan tələbələrin cəlb edilməsi və dəstəklənməsi üçün uyğun siyasətin və təlimatların hazırlanması və inkişafı

2.1. Təlimatların yazılması haqqında təlim  

2.2 Təlimatların və siyasətin hazırlanması və inkişafı   

2.3 Təlimatların istifadə olunması haqqında təlim

FT.3 Əlilliyi olan Tələbələr üçün Mərkəzin yaradılması

3.1 Mərkəz üçün avadanlıqların alınması

3.2 Mərkəz üçün tədris materiallarının alınması  

FT.4 Azərbaycanın tərəfdaş olan hər bir Ali təhsil müəssisələrində, tələbələrin, müəllimlərin və işçilərin təlimləndirilməsi;

4.1 Avropa Birliyində Əlilliyi olan tələbələr üçün Mərkəzlərə səfər

4.2 Əlilliyi olan tələbələrlə iş üzrə akademik və inzibatı işçilər üçün təlim  

4.3 Köməkçi avadanlıqların istifadə olunması haqqında təlim

FT.5 Yerli tərəfdaş Universitetlərdə əlilliyi olan şəxslər/ tələbələr üçün pilot proqram

5.1 Pilot proqramı üçün iştirakçıların müəyyənləşdirilməsi və seçilməsi

5.2 Pilot proqramın həyata keçirilməsi

5.3 Pilot proqramın nəticələrinin qiymətləndirilməsi və gələcək fəaliyyət üçün tövsiyələr  

FT.6 Azərbaycanın Ali təhsil müəssisələrinə əlilliyi olan şəxslərin/ tələbələrin təhsilə inteqrasiyası haqqında ictimaiyyətin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi  

6.1 Layihənin saytının yaradılması

6.2 Məlumatlandırıcı materialların çap və nəşr olunması  

6.3 Məlumatlandırıcı seminarların və tədbirlərin təşkili

6.4 Məlumatlandırıcı konfransların təşkili

FT.7 Davamlılıq  

7.1 Layihənin davamlığını təmin edən fəaliyyətlər

FT.8 Keyfiyyətə nəzarət və monitorinq   

8.1 Monitorinq hesabatları

FT.9 Layihənin idarə olunması

9.1 Layihə tərəfdaşlarının ilk və müntəzəm görüşləri

9.2 Layihənin idarə olunması